window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129537442-1');
Obchodné podmienky - Lansinoh

Obchodné podmienky

1. Naše podmienky

  1. Čo je predmetom obchodných podmienok? Tieto obchodné podmienky upravujú spôsob, na základe ktorého dodávame tovar zákazníkom.
  2. Prečo by ste si ich mali prečítať? Dôkladne si ich prečítajte predtým, ako odošlete Vašu objednávku. Tieto podmienky Vás informujú o tom kto sme, akým spôsobom Vám poskytujeme produkty, ako môže byť zmluva z Vašej alebo z našej strany zmenená alebo ukončená, čo robiť ak sa vyskytne problém a ďalšie dôležité informácie.

2.  Informácie o spoločnosti Lansinoh a kontakt na nás

  1. Kto sme. Lansinoh Laboratories Inc (BR015392) je spoločnosť, ktorá vznikla v USA. Výhradným dovozcom značky Lansinoh na Slovensku je firma GEOREN EUROPE s.r.o., Muškátová 12, Svätý Jur, 900 21, Slovensko, IČO 44 046 146 (ďalej len „spoločnosť“)
  2. Ako nás kontaktovať. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom kontaktného formulára tu alebo na telefónnom čísle +421 917 901 111 alebo nám napísať na adresu uvedenú v bode 2.1.
  3. Ako Vás kontaktujeme my. V prípade, že Vás budeme musieť kontaktovať, urobíme tak prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, ktorý ste uviedli v objednávke.

3. Zmluva so zákazníkom

  1. Prijatie Vašej objednávky. Po prijatí objednávky obdržíte potvrdzovací e-mail s číslom Vašej objednávky a zhrnutím objednávky na emailovú adresu, ktorú ste uviedli pri nákupe. Týmto úkonom sa medzi našou spoločnosťou a Vami uzatvoril zmluvný vzťah.
  2. Situácia, keď nemôžeme prijať Vašu objednávku. V prípade, že nemôžeme prijať Vašu objednávku, objednávka nebude spracovaná a za produkty sa Vám nebude účtovať žiadna platba. Dôvodom môže byť skutočnosť, že produkt nie je na sklade z dôvodu neočakávaných a nepredvídateľných udalostí alebo preto, že sme zistili chybu v cene alebo popise produktu a taktiež preto, že nedokážeme splniť termín dodania tovaru, ktorý ste pri objednávke špecifikovali.
  3. Číslo Vašej objednávky. Objednávke pridelíme číslo, ktoré Vám bude zaslané v potvrdzovacom e-maili. Pomôže nám, ak nám môžete oznámiť číslo objednávky kedykoľvek nás budete kontaktovať ohľadom vašej objednávky.
  4. Tovar predávame iba v rámci Slovenskej republiky a Českej republiky. Naše webové stránky slúžia výlučne na propagáciu našich výrobkov v uvedených dvoch krajinách. Žiaľ, neakceptujeme objednávky z adries mimo SR.

4. Produkty

  1. Produkty sa môžu mierne líšiť od obrázkov na webstránke. Obrázky zobrazené na našej webstránke majú ilustračný charakter. Hoci sme spravili všetko preto, aby sa farby zobrazovali správne, nevieme garantovať, že farby na displeji zariadenia budú úplne totožné s farbami produktov. Produkty, ktoré si objednáte sa preto môžu mierne líšiť od obrázkov na webstránke.
  2. Balenie produktov sa môžu líšiť. Balenia produktov sa môžu líšiť od balenia uvedeného na obrázkoch na našej webovej stránke.

5. Aké zmeny sa môžu vykonať

  1. Vaše právo na zmeny. Ak si želáte zmeniť objednaný produkt, prosím, kontaktujte nás. Ak je Vami požadovaná zmena možná, dáme vám vedieť. Ak je to možné, dáme vám vedieť o akýchkoľvek zmenách ceny výrobku, načasovaní dodávok alebo o čomkoľvek inom, čo by bolo potrebné vykonať v dôsledku Vami požadovanej zmeny a požiadame vás o potvrdenie, či chcete zmenu skutočne vykonať.
  2. Naše právo na zmeny. Môžeme produkt zmeniť tak, aby zodpovedal zmenám v príslušných zákonoch a regulačných požiadavkách.

6. Poskytovanie výrobku

  1. Náklady na dopravu. Náklady na doručenie, ak sú k dispozícii, sa zobrazia na našej webovej stránke v procese objednávania tovaru. Momentálne využívame službu Slovenskej pošty a Zásielkovne ako dopravcu.
  2. Kedy výrobky zašleme. Počas procesu vybavovania objednávky Vás budeme informovať o odoslaní Vami objednaných produktov.
  3. Nie sme zodpovední za oneskorenia mimo našej kontroly. Ak je naša dodávka výrobkov oneskorená udalosťou, ktorá nespadá pod našu kontrolu, čo najskôr vás budeme kontaktovať, aby sme vás o tom informovali a podnikneme kroky na minimalizáciu účinku oneskorenia. Ak tak urobíme, nebudeme zodpovedať za oneskorenia spôsobené takouto udalosťou. Ak vznikne riziko značného oneskorenia, môžete nás kontaktovať, aby sme zmluvu ukončili a poskytli Vám náhradu za všetky výrobky, za ktoré ste zaplatili a neboli Vám doručené.
  4. Ak sa počas dodania tovaru nenachádzate doma. Ak sa v čase dodania tovaru nenachádzate na adrese uvedenej v objednávke, distribučná spoločnosť Vás bude informovať o tom, ako si viete naplánovať, resp. dohodnúť opätovné dodanie tovaru alebo kde si môžete objednávku vyzdvihnúť (napr. sklad distribučnej spoločnosti).
  5. Ak si doručenie znovu nenaplánujete. Ak si po neúspešnom doručení znovu nenaplánujete opätovné doručenie objednaného tovaru alebo objednávku nevyzdvihnete na určenom mieste v rámci určeného času, môžeme sa rozhodnúť zmluvu s Vami ukončiť. V tomto prípade bude platiť bod 9.
  6. Kedy sa stanete zodpovedným za tovar. Za tovar zodpovedáte momentom, kedy Vám ho doručíme na Vami uvedenú adresu.
  7. Kedy sa stávate vlastníkom tovaru. Vlastníkom tovaru sa stávate vtedy, keď obdržíme Vašu úplnú platbu.
  8. Dôvody, pre ktoré môžeme pozastaviť dodanie produktov. Možno budeme musieť pozastaviť dodanie produktu z dôvodu:
   a) riešenia technického problému alebo z dôvodu vykonania drobných technických zmien
   b) aktualizácie výrobku tak, aby odrážal zmeny v príslušných zákonoch a regulačných požiadavkách;
   c) vykonania zmeny na produkte podľa Vašich požiadaviek alebo na základe oznámenia, ktoré sme vám zaslali (pozri článok 5.1).
  9. Vaše práva, ak pozastavíme dodávku produktov. Budeme Vás vopred kontaktovať, aby sme Vám oznámili, že pozastavíme dodanie produktu, pokiaľ problém nie je naliehavý alebo mimoriadny. Môžete nás kontaktovať a ukončiť zmluvu o produkte, ak jeho dodanie pozastavíme, alebo Vás informujeme, že ho plánujeme pozastaviť.

7. Vaše práva na ukončenie zmluvy

 1. Vždy sa môžete rozhodnúť zmluvu s nami ukončiť. Vaše práva pri ukončení zmluvy budú závisieť od toho, čo ste kúpili, či s tým nie je niečo v poriadku, ako plníme naše povinnosti a kedy sa rozhodnete ukončiť zmluvu:

a) Ak je to, čo ste kúpili chybné alebo nesprávne opísané, máte právo zmluvu ukončiť, právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí.

b) Ak chcete ukončiť zmluvu z dôvodu niečoho, čo sme urobili alebo povedali, že urobíme, pozrite článok 7.2a.

2. Ak ste práve zmenili názor na produkt, pozrite si článok 7.3. Vrátenie vám bude umožnené do 14 dní ak je hygienické prelepenie na obale neporušené. Náklady na vrátenie akéhokoľvek tovaru budú uhradené z na Vašej strane. Ukončenie zmluvy z dôvodu niečoho, čo sme urobili alebo urobíme. Ak ukončujete zmluvu z dôvodu uvedeného v písmenách a) až d) nižšie, zmluva sa okamžite skončí a my Vám vrátime v plnej výške všetky produkty. Dôvody sú:

   • (a) informovali sme Vás o pripravovanej zmene produktu alebo týchto podmienok, s ktorými nesúhlasíte (pozri článok 7);
   • (b) oznámili sme Vám chybu v cene alebo popise produktu, ktorý ste si objednali, a vy nechcete pokračovať v procese objednávky;
   • (c) existuje riziko, že sa dodanie výrobkov môže výrazne oneskoriť v dôsledku udalostí, ktoré sú mimo našej kontroly;
   • (d) z technických dôvodov sme pozastavili dodanie výrobkov alebo vás informujeme, že ich z technických dôvodov pozastavíme; alebo
   • (e) máte zákonné právo ukončiť zmluvu z dôvodu niečoho, čo sme urobili nesprávne.

 

   1. Uplatňovanie práva na zmenu názoru (nariadenia o spotrebiteľských zmluvách 2013). Ak ste spotrebiteľom pre väčšinu produktov zakúpených online, máte zákonné právo zmeniť názor do 14 dní a dostať náhradu v súlade s nariadeniami o spotrebiteľských zmluvách 2013. Všetky podrobnosti o záruke Lansinoh sú uvedené na našej webovej stránke.
   2. Kedy spotrebitelia nemajú právo zmeniť názor. Za určitých okolností nebudete mať právo zmeniť názor. Na nasledovné okolnosti v rámci tejto zmluvy neplatí právo spotrebiteľa na zmenu názoru:
   3. a) výrobky zapečatené za účelom ochrany zdravia alebo hygieny, pri ktorých bol po zakúpení produktu hygienický obal/ prelep poškodený/ otvorený
   4. b) akékoľvek výrobky, ktoré sa po dodaní neoddeliteľne zmiešali s inými položkami.

8. Ako ukončiť zmluvu (vrátanie tovaru z dôvodu zmeny názoru)

 1. Informujte nás o tom, že si želáte zmluvu ukončiť. O Vašej žiadosti o ukončenie zmluvy nás môžete informovať jedným z nasledujúcich krokov:

a) Online prostredníctvom emailu na info@lansinoh.sk.

b) Telefonicky. Uveďte svoje číslo objednávky a svoje meno. Telefón +421 917 901 111.

 1. Vrátenie výrobkov po ukončení zmluvy. Ak z akéhokoľvek dôvodu ukončíte zmluvu po odoslaní výrobkov z nášho skladu alebo po ich doručení, musíte nám ich vrátiť, za podmienky, že hygienické prelepenie zostane nedotknuté. Volajte zákaznícke číslo +421 917 901 111. Ak ste spotrebiteľ, ktorý uplatňuje svoje právo na zmenu názoru, musíte tovar poslať do 14 dní od oznámenia, že chcete ukončiť zmluvu. Pomôže nám, ak uvediete číslo objednávky kedykoľvek nás budete kontaktovať ohľadom vašej objednávky.
 2. Kedy zaplatíme náklady za vrátenie tovaru. Náklady za vrátenie tovaru zaplatíme:

a) ak boli výrobky chybné alebo nesprávne opísané;

b) ak ukončujete zmluvu, pretože sme vám povedali o nadchádzajúcej zmene produktu alebo týchto obchodných podmienok, o chybe v cenách alebo popise, o oneskorení dodávky v dôsledku udalostí, ktoré sú mimo našej kontroly, alebo preto, že máte zákonné právo tak urobiť v dôsledku niečoho, čo sme urobili nesprávne.

Pri všetkých okolnostiach (vrátane prípadu, keď ste spotrebiteľ, ktorý uplatňuje svoje právo na zmenu názoru) musíte zaplatiť náklady na vrátenie tovaru.

 

9. Naše právo na ukončenie zmluvy

  1. Zmluvu môžeme ukončiť v prípade, ak ju porušíte. Zmluvu o produkte môžeme kedykoľvek ukončiť písomnou formou, ak nám v primeranom čase nedovolíte, aby sme Vám výrobky doručili.

10. Problém s produktom

  1. Ako nás môžete informovať o problémoch. V prípade akýchkoľvek otázok alebo sťažností týkajúcich sa produktov, kontaktujte nás tu alebo na telefónnom čísle +421917901111.
  2. Vaše práva v prípade chybného výrobku, ak ste spotrebiteľ. Naša zákonná povinnosť voči spotrebiteľom je dodávať im výrobky, ktoré sú v súlade s touto zmluvou. Nižšie nájdete zhrnutie Vašich kľúčových zákonných práv vo vzťahu k produktom. Žiadne z týchto podmienok nemajú vplyv na Vaše zákonné práva.
  3. Vaša povinnosť vrátiť zamietnuté výrobky. Ak chcete uplatniť svoje zákonné práva na odmietnutie výrobkov, musíte ich poslať späť k nám. Zavolajte na zákaznícke služby na čísle +421917901111. Kontaktujte nás prosím vždy s objednávkovým číslom.

Zhrnutie Vašich kľúčových zákonných práv

Toto je zhrnutie Vašich kľúčových zákonných práv. Tieto môžu podliehať určitým výnimkám. Podrobné informácie nájdete na webovej stránke Slovenskej obchodnej inšpekcie soi.sk.

11. Cena a platby

  1. Kde nájdete cenu produktu. Cena produktu (v rámci DPH a donášky) bude uvedená na stránke pri zadaní objednávky. Venujeme všetku primeranú pozornosť tomu, aby sme zaistili, že cena, ktorú Vám ponúkame je správna. Prečítajte si však článok 3, čo sa stane, ak zistíme chybu v cene produktu, ktorý ste si objednali.
  2. Prispôsobujeme sa zmenám v sadzbe DPH. Ak sa sadzba DPH medzi dátumom objednávky a dátumom dodania produktu zmení, upravíme sadzbu DPH, ktorú zaplatíte, pokiaľ ste už za produkt nezaplatili v plnej výške predtým, ako sa zmení sadzba DPH.
  3. Čo sa stane, ak dostanete nesprávnu cenu? Môže sa stať, že napriek nášmu najlepšiemu úsiliu môžu byť niektoré z produktov, ktoré predávame, nesprávne ocenené. Pred prijatím Vašej objednávky zvyčajne skontrolujeme ceny, aby v prípade, že je správna cena produktu k dátumu Vašej objednávky menšia ako naša uvedená cena v deň Vašej objednávky, účtujeme nižšiu sumu. Ak je správna cena produktu k dátumu Vašej objednávky vyššia ako cena, ktorú ste uviedli, budeme Vás kontaktovať, aby sme vás informovali o pokynoch skôr, ako prijmeme Vašu objednávku. Ak Vašu objednávku prijmeme a spracujeme tam, kde je zjavná a nezameniteľná cenová chyba a ktorú ste odôvodnene uznali za nesprávne ocenenie, môžeme ukončiť zmluvu, vrátiť Vám všetky sumy, ktoré ste zaplatili, a požadovať vrátenie akéhokoľvek tovaru, ktorý Vám bol poskytnutý.
  4. Kedy musíte platiť a ako musíte platiť. Prijímame platby prostredníctvom platobnej brány 24pay, v hotovosti v rámci osobného odberu, na dobierku alebo prevodom na náš účet. Pred odoslaním musíte produkty zaplatiť.

12. Naša zodpovednosť za straty alebo škody, ktoré ste utrpeli, ako spotrebiteľ

  1. Nie sme zodpovední za obchodné straty. Ak ste spotrebiteľom, dodávame Vám výrobky iba na domáce a súkromné použitie.

13. Webstránka

  1. Prístup na túto webovú stránku sa riadi týmito obchodnými podmienkami a všetky objednávky, ktoré ste zadali, sa musia zadávať prísne v súlade s nimi. K tejto webovej stránke môžete pristupovať iba na prehliadanie webových stránok a vykonávanie objednávok. Akékoľvek iné použitie nie sú povolené, pokiaľ s nimi nebudeme písomne ​​súhlasiť. Táto webová stránka sa môže používať iba na zákonné účely a zákonným spôsobom. Súhlasíte s tým, že budete dodržiavať všetky príslušné zákony, nariadenia a nariadenia týkajúce sa webovej stránky a všetkých transakcií uskutočnených na webovej stránke alebo prostredníctvom nej.
  2. Zmeny na webovej stránke. Vyhradzujeme si právo upraviť alebo stiahnuť dočasne alebo natrvalo túto webovú stránku (alebo jej časť) s alebo bez Vášho upozornenia a súhlasíte s tým, že nebudeme voči Vám ani žiadnej tretej strane zodpovední za akékoľvek zmeny alebo zrušenie. stránky.
  3. Vlastníme webovú stránku. Lansinoh je vlastníkom alebo držiteľom všetkých autorských práv, vzorových práv, databázových práv, ochranných známok a iných práv duševného vlastníctva na webovej stránke a v materiáloch uverejnených na tejto webovej stránke. Používanie tejto webovej stránky Vám neudeľuje žiadne práva v súvislosti s našimi právami duševného vlastníctva alebo právami duševného vlastníctva tretích strán. Všetky tieto práva, ktoré nie sú výslovne udelené, sú vyhradené. Súhlasíte, že nebudete meniť ani odstraňovať žiadne vlastnícke práva z materiálov stiahnutých alebo vytlačených z webovej stránky

14. Ako používame Vaše osobné údaje

  1. Ako použijeme Vaše osobné informácie. Vaše osobné údaje použijeme iba v súlade s našimi pravidlami ochrany osobných údajov.
  2. Ako používame cookies. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, aké cookies používame, ich povahu a účel, prečítajte si naše vyhlásenie o súboroch cookie.
  3. Presnosť osobných údajov. Sľubujete, že:
   • akékoľvek osobné údaje, ktoré poskytnete, boli pravdivé, presné, aktuálne a úplné;
   • „Nebudete vydávať za inú osobu ani používať falošné meno alebo meno, ktoré nemáte oprávnenie používať
  4. Ostatné podmienky
   1. Túto dohodu môžeme previesť na niekoho iného. Môžeme prevádzať svoje práva a povinnosti podľa týchto podmienok na inú organizáciu.
   2. Nikto iný nemá podľa tejto zmluvy žiadne práva. Táto zmluva je medzi Vami a nami. Žiadna iná osoba nemá žiadne práva na vymáhanie akýchkoľvek svojich podmienok. Žiadna zo strán zmluvy nebude musieť získať súhlas inej osoby, aby mohol ukončiť zmluvu alebo vykonať akékoľvek zmeny v týchto podmienkach.
   3. Ak súd zistí, že časť tejto zmluvy je nezákonná, ostatné časti zostanú v platnosti. Každý odsekov týchto podmienok je samostatný. Ak ktorýkoľvek súd alebo príslušný orgán rozhodne, že ktorýkoľvek z nich je nezákonný, zostávajúce odseky zostanú v plnej platnosti a účinnosti.
   4. Ktoré zákony sa vzťahujú na túto zmluvu a kedy môžete začať súdne konanie. Tieto podmienky sa riadia právom SR a súdne konanie týkajúce sa výrobkov môžete začať na súdoch týchto krajín.

 


Mini Cart 0

Your Košík is empty.

X