window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-129537442-1');
Politika ochrany osobných údajov a cookies - Lansinoh

Politika ochrany osobných údajov a cookies

Vyhlásenie  

GEOREN EUROPE s.r.o. je nezávislá obchodná spoločnosť, ktorá distribuuje produkty spoločnosti Lansinoh na Slovensko a do Českej republiky. S Lansinoh Laboratories Inc má GEOREN EUROPE s.r.o. uzavretú dohodu na distribuovanie produktov v rámci týchto dvoch oblastí a to nezávisle od Lansinoh Laboratories Inc. Okrem Distribučnej zmluvy nemáme s Lansinoh Laboratories žiadne iné právne záväzky. Lansinoh Laboratories Inc nemá žiadny prístup a ani nespracúva žiadne osobné údaje, s ktorými pracujeme. GEOREN EUROPE s.r.o. taktiež nemá žiadny prístup a ani nespracúva žiadne osobné údaje, s ktorými Lansinoh Laboratories Inc pracuje.

Úvod

Naša spoločnosť dbá na ochranu vášho súkromia, preto uplatňujeme spracúvanie vašich osobných údajov v zmysle aktuálneho zákona. Tento dokument opisuje vaše práva ako návštevníka našej stránky a zákazníka spoločnosti GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc.

Tieto zásady ochrany osobných údajov poskytujú informácie o vašich právach týkajúcich sa vašich osobných údajov a o spôsobe ich zbierania, používania a zdieľania, ktorý používame.

Spoločnosť GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc sa zaväzuje dodržiavať všetky príslušné zákony na ochranu údajov v krajinách, v ktorých pôsobí a bude otvorená a transparentná v tom, ako používa vaše osobné údaje.

Spoločnosť GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc si je vedomá požiadavky dodržiavať nový zákon o ochrane osobných údajov GDPR, ktorý prijala Európska Únia s jeho všeobecnou platnosťou a aplikovateľnosťou do zákonov každého členského štátu, ako aj požiadavky dodržiavať zákony platné pre krajiny, v ktorých pôsobí.

Každá z jednotlivých častí tejto politiky uvedených nižšie, slúži na poskytnutie rozsiahlejších informácií o vašich právach a o tom, ako s nimi narábame.

Kto sme?

Lansinoh Laboratories Inc je spoločnosť, ktorá poskytuje dojčiacim matkám produkty na podporu zdravého dojčenia. Spoločnosť GEOREN EUROPE s.r.o. je výhradným distribútorom produktov spoločnosti Lansinoh na Slovensku a v Českej republike.

GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc zbiera dáta v súlade s GDPR legislatívou a výrazy ako “my” “naše” súvisia s menami, ktoré tu sú uvedené.

Našu adresu a ďalšie informácie nájdete na stránke https://www.simishop.sk/paticka-text-vpravo/informacie/kontakt/kontaktne-udaje/

Ak nás potrebujete kontaktovať ohľadom ochrany osobných údajov, môžete tak urobiť na emailovej adrese info@lansinoh.sk.

Krajiny, v ktorých pôsobíme

GEOREN EUROPE s.r.o. pôsobí v dvoch krajinách: Slovensko a Česká republika, kde dodržiavame zákony o ochrane osobných údajov, ktoré súvisia s miestom podnikania. Naša povesť je pre nás dôležitá, rovnako ako skutočnosť, že vám dávame záruku, že vaše údaje sa používajú spravodlivo a zákonne.

Účel zhromažďovania informácií 

Vaše osobné údaje spracúvame na nasledovné účely:

 • aby sme mohli naplniť naše právne, štatutárne a kontraktuálne záväzky
 • aby sme vám poskytli informácie o našich produktoch, podujatiach a službách
 • aby sme vám poskytli informácie od tretej strany, ktoré sú pre vás relevantné a o ktorých si myslíme, že vás môžu zaujímať
 • aby sme vás mohli požiadať o účasť na prieskumoch
 • aby sme vybavili akékoľvek objednávky našich produktov alebo služieb
 • aby sme uskutočnili každú požiadavku, ktorá sa týka našich produktov a služieb

Nikdy nezbierame nepotrebné osobné informácie a ani vami poskytnuté údaje nepoužívame na iné účely ako stanovené vyššie alebo ako je stanovené tam, kde boli od vás osobné údaje požadované, napr. pri kontaktnom formulári.

Čo sú to osobné údaje?

Osobné údaje sú údaje, ktoré identifikujú osobu (vás) (v GDPR definovaný ako subjekt údajov) prostredníctvom informácií, ktoré ste poskytli alebo kombináciou údajov, ku ktorým sme už získali prístup na vašu identifikáciu.

V skratke, osobné údaje sú:

 • Meno
 • Adresa
 • Dátum narodenia
 • Emailová adresa
 • Miesto práce
 • Číslo bankového účtu
 • IP adresa

Existujú aj špeciálne kategórie osobných údajov, ktoré sa považujú za citlivejšie, ako napríklad:

 • Informácie o vašom zdraví
 • Genetické informácie
 • Náboženská viera
 • Trestné odsúdenia
 • Dáta o národnosti alebo etnickom pôvode

Zhromažďovanie osobných údajov

Vaše osobné údaje zhromažďujeme z niekoľkých dôvodov, zahŕňajúcich tiež možnosť poskytnúť vám produkt, ktorý by ste si chceli od nás kúpiť alebo poskytnúť vám službu, o ktorú máte záujem. Vaše osobné údaje môžu byť zhromažďované z rôznych miest.

Informácie, ktoré o vás zhromažďujeme môžu pochádzať z:

 • Informácie, ktorú ste poskytli pri registrácii alebo pri kúpe produktu
 • Kontaktného formulára na stránke alebo na papieri, ktorý ste vyplnili
 • Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom telefonátu
 • Informácie, ktoré ste poskytli prostredníctvom emailovej komunikácie s nami
 • Informácie od tretej strany (pozri nižšie)
 • Participáciou na fórach alebo diskusných skupinách
 • Účasťou na súťažiach alebo vyplnením dotazníka
 • Prostredníctvom webstránky v súlade s našou politikou súborov cookie

Informácie zhromažďované z tretej strany

Zvyčajne zhromažďujeme informácie, ktoré ste o sebe poskytli, priamo od vás.

Avšak, niekedy zhromaždíme údaje o vás prostredníctvom tretej strany (zoznam nižšie), ktorá nám poskytla informácie o osobách, ktoré jej dali súhlas k poskytovaniu svojich osobných údajov našej spoločnosti. Vždy budeme narábať s týmito osobnými údajmi zodpovedne a v súlade s vašimi právami.

V rámci používania vašich osobných údajov našou spoločnosťou, vám vždy poskytneme slobodu výberu, či chcete napríklad dostávať priamy marketing. Vždy vám bude poskytnutá možnosť odmietnuť ďalšie kontaktovanie prostredníctvom možnosti “odhlásiť ” odoberanie emailov. Taktiež vám vždy umožníme kontrolovať tieto nasledovné možnosti.

Ak ste presvedčený o tom, že sme zneužili vaše osobné údaje, prosím kontaktujte nás a pokúsime sa vyriešiť váš problém čo najrýchlejšie.

Zoznam tretích strán

V prípade, že informácie o vás získavame z tretej strany, ktorej ste poskytli súhlas na zdieľanie vašich údajov alebo existuje platný právny základ na ich zhromažďovanie, získali sme ich od:

 • Marketingových spoločností- ktoré poskytujú zoznam ľudí, s ktorými sa môžeme skontaktovať kvôli záujmu o naše produkty
 • Business partneri – na splnenie zmluvných záväzkov
 • Verejné zdroje
 • Organizátori konferencií alebo exhibícií

Informácie zhromažďované technologickými metódami

V prípade, že navštívite našu stránku, zhromaždíme o vás technické informácie, ako sú informácie o login, IP adresa a nastavenia prehliadača. Robíme to za účelom poskytovania kvalitnejšieho zážitku z prehliadania našej stránky a tiež pre lepšie porozumenie toho, ako ľudia používajú našu stránku, aby sme ju mohli neustále vylepšovať. Na našej stránke používame súbory cookies, o čom budete počas jej prezerania informovaní. Ak sa chcete dozvedieť viac o našej politike súborov cookie, čo sú to cookie a ako mať kontrolu nad tým, čo cookie robia, prečítajte si o tom viac na našej stránke.

Účel, na ktorý používame vaše osobné údaje

Vaše osobné údaje používame na to, aby sme vás oboznámili o našich ponukách a produktoch (marketing) na také dlhé obdobie, na aké máme od vás povolenie. Kedykoľvek budeme vaše osobné údaje zhromažďovať na marketingové účely, budeme vás o tom informovať a poskytneme vám možnosť rozhodnúť sa, že už nechcete, aby sme vás ďalej kontaktovali na tento účel.

Vaše osobné údaje budeme využívať na splnenie všetkých zmluvných podmienok, ktoré s vami máme, najmä tých, čo vyplývajú z objednávky produktov od našej spoločnosti. Sme zmluvne viazaní použiť vaše osobné údaje na to, aby ste dostali správny produkt.

V prípade, že ste na to dali súhlas, poskytneme vaše osobné údaje tretej strane, od ktorej ste prejavili záujem dostávať informácie. Predtým, ako čokoľvek poskytneme tretej strane, vždy skontrolujeme, či ste k tomu dali súhlas.

Vaše osobné údaje môžeme použiť na zaslanie pozvánky zapojiť sa do marketingových a zdravotníckych prieskumov.

Ak si neprajete poskytnúť nám vaše osobné údaje, nebudeme schopní poskytnúť vám produkt alebo službu podľa vašich požiadaviek alebo vás informovať o ďalších produktoch a službách od spoločnosti GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc.

S kým zdieľame vaše osobné údaje?

Existujú organizácie, s ktorými úzko spolupracujeme a preto s nimi potrebujeme zdieľať vaše osobné údaje. Zabezpečujeme vám tým produkty a služby, ktoré od nás požadujete. Sú to napríklad dopravné spoločnosti, ktoré vám doručia vami objednaný tovar.

V prípade, že je nutné kvôli poskytnutiu služby vaše osobné údaje zdieľať, vždy sa snažíme zabezpečiť, aby naši partneri s vašimi údajmi nakladali zodpovedne. Kategórie našich partnerov sú uvedené nižšie.

Je pre nás veľmi dôležité rozumieť tomu, komu chcete, aby boli vaše údaje zdieľané. Tiež je pre nás dôležité, aby ste rozumeli tomu, že dôvernosť vašich osobných údajov berieme skutočne vážne. Ak máte akékoľvek otázky ohľadom používania vašich osobných údajov, veľmi radi vám na ne odpovieme.

Informácie o vás môžeme takisto zdieľať s organizáciami, pri ktorých sa vykonáva kontrola presnosti údajov, ktoré uchovávame, a pri ktorých môžu nastať právne alebo regulačné požiadavky na poskytovanie osobných údajov, napríklad vymáhanie práva.

Nikdy nebudeme zdieľať vaše osobné údaje, pokiaľ na to neexistuje platný právny dôvod, alebo ak to nie je potrebné.

Naši partneri

 • Výrobcovia
 • Distribútori
 • Kuriérske spoločnosti
 • Finanční poskytovatelia
 • Sprostredkovatelia platieb (ktorí potrebujú najmä informácie o vašej kreditnej karte na sprocesovanie platby)
 • Emailový systém a poskytovatelia systému cloud úložiska

Kde sa vaše osobné údaje uchovávajú?

Vaše osobné údaje sa stále uchovávajú v bezpečí, používame najnovšie technológie, aby sme zabezpečili zachovanie dôvernosti všetkých našich údajov, najmä osobných informácií.

Vaše osobné údaje sa uchovávajú na rôznych miestach, pričom všetky spĺňajú požiadavky o ochrane osobných údajov. Spolupracujeme s poskytovateľmi cloudových služieb, ktorí nám pomáhajú prevádzkovať náš podnik. Osobné údaje preto môžu byť uchovávané v systémoch a databázach na viacerých miestach. Vaše osobné informácie sa však budú uchovávať s požiadavkou dôvernosti a s vhodne nastavenými zmluvami, takže si môžete byť istí, že sú starostlivo chránené.

Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje uchovávame po dobu, po ktorú je potrebné, aby sme vás vedeli identifikovať na splnenie účelu poskytnutia produktov alebo služieb. V prípade, že ste náš zákazník, vaše osobné údaje uchovávame z dôvodu nášho legitímneho obchodného zámeru, ako napríklad pre prípad identifikácie žiadosti o záruku, identifikácie vašich platieb a na audítorské a účtovné účely v rámci nášho finančného systému. Vaše osobné údaje taktiež uchovávame na marketingové účely po dobu, po ktorú je nám umožnené kontaktovať vás s ponukami, pokiaľ ste s tým súhlasili a na zabezpečenie toho, že vás nebudeme kontaktovať ak ste odmietli byť kontaktovaný na marketingové účely.

Vaše osobné údaje budeme uchovávať iba tak dlho, kým na to bude existovať legitímny nárok.

Viac informácií ohľadom doby, po ktorú budeme uchovávať vaše údaje dostanete na požiadanie prostredníctvom emailu info@lansinoh.sk

Aké sú vaše práva?

Ak ste občanom Európskej únie, európska ochrana osobných údajov na základe zákona GDPR vám poskytuje práva týkajúce sa vašej kontroly nad používaním vašich osobných údajov. Základné práva týkajúce sa vašich osobných údajov sú uvedené nižšie. V prípade potreby získania rozšírených informácií o právach týkajúcich sa osobných údajov, vyhľadajte si Všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov.

Právo transparentnosti (právo byť informovaný)  

Máte právo byť informovaný ohľadom zhromažďovania a používania vašich osobných údajov. Našou povinnosťou je byť transparentný a poskytnúť vám tieto informácie bez obmedzenia a v zrozumiteľnom jazyku. Ak sa chcete dozvedieť viac o tom, ako narábame s vašimi osobnými údajmi, neváhajte nás kontaktovať.

Právo prístupu k vašim informáciám

Máte právo slobodného prístupu k informáciám, ktoré o vás máme a máte právo overiť si, či ich používame v zmysle zákona. Ak nás o to požiadate, poskytneme vám potvrdenie o tom, aké údaje o vás máme, poskytneme vám kópiu vašich dát a informujeme vás o všetkých vašich ďalších právach.

Požiadať nás o tieto informácie môžete na emailovej adrese uvedenej vyššie.

Právo korekcie

V prípade, že informácie, ktoré o vás máme sú nesprávne, máte právo ich opraviť. Ak ste presvedčení o tom, že informácie, ktoré ste nám poskytli sú nesprávne, napríklad nesprávne uvedené meno, prosím, neváhajte nás kontaktovať a budeme sa snažiť čo najrýchlejšie chybu napraviť.

Právo byť vymazaný

Pri splnení určitých podmienok máte právo požadovať vymazanie vašich osobných údajov. Tam, kde je to možné, odstránime všetky vaše údaje z našich systémov za predpokladu, že to budeme schopní urobiť opodstatnene a v prípade, že neexistuje žiadny iný legálny alebo oprávnený dôvod na uchovanie vašich osobných údajov. Napríklad, ak nám dlžíte peniaze na účet, očakávame, že svoj dlh splatíte predtým ako uskutočníme odstránenie vašich osobných údajov.

Právo obmedziť spracovanie osobných údajov

V niektorých prípadoch nám môžete dať právo vlastniť vaše údaje ale nespracúvať ich. Takáto situácia môže nastať napríklad vtedy, ak ste presvedčení o tom, že nepresnosti vašich údajov neboli opravené a následné spracovanie vašich nepresných údajov by vám mohlo spôsobiť problémy.

Právo prenosu údajov

Prenos osobných údajov znamená, že na základe vašej požiadavky vám poskytneme informácie, ktoré o vás máme vo forme, ktorá je jednoducho použiteľná inými systémami. Je to najmä tabuľkový súbor, ktorý dokážete jednoducho poskytnúť iným organizáciám. Hoci vám tento formát nebude schopný poskytnúť všetky informácie o vás, budeme sa snažiť poskytnúť vám všetko, čo sa bude dať.

Právo na námietku

V niektorých prípadoch máte právo namietať spracovanie vašich osobných údajov. Máte právo namietať spracovanie vašich údajov na naše legitímne záujmy, právo zastaviť priamy marketing a spracovanie vašich osobných údajov za účelom výskumu alebo za účelom štatistického spracovania.

[Aj keď máme legitímne záujmy, v rámci ktorých spracúvame údaje a posielame marketingové správy tým, ktorí ich chcú, nevykonávame výskum alebo štatistické výkazy.]

Ak nemáme preukázateľný dôvod na pokračovanie spracúvania vašich osobných údajov, ktorý by sme vám predostreli, ak je to relevantné a vy budete mať námietku, vždy sa budeme usilovať o splnenie vašich požiadaviek.

Právo zastaviť automatické individuálne rozhodovanie, zahŕňajúce profilovanie

V prípade, že by sme chceli vykonávať automatické rozhodovanie alebo profilovanie použitím vašich osobných údajov, sme zaviazaní zákonom vykonávať to iba vtedy, ak je to nutné alebo ak k tomu máme váš súhlas.

Akékoľvek automatické rozhodovanie, ktoré má priamy vplyv na vás, bude vykonané zrozumiteľne. Vždy máte možnosť kontaktovať nás s otázkou ohľadom týchto aktivít a požadovať ich zastavenie alebo zastavenie ich vplyvu na človeka.

Náš cieľ je transparentnosť a otvorenosť ohľadom spracúvania tohto druhu dát, preto si môžete byť istí, že vaše údaje sú v bezpečí, považované za dôverné a vždy sú použité spravodlivo a v súlade so zákonom.

Právo na sťažnosť

Máte právo sťažovať sa príslušnému úradu v krajine, v ktorej bývate alebo v krajine, v ktorej boli vaše údaje zneužité. Prosím, pozrite si časť “Sťažnosti” pre viac informácií.

Marketing

Máte právo opýtať sa akým spôsobom spracúvame vaše osobné údaje na marketingové ciele. Zvyčajne vás informujeme (pred zozbieraním vašich údajov) či máme v úmysle použiť vaše údaje za takýmto účelom alebo ich za týmto účelom odovzdáme tretej strane. Ak si neprajete takéto spracovanie vašich údajov, jednoducho nezaškrtnite špecifické políčka, ktoré o tom hovoria pri vypĺňaní formulára. Taktiež môžete využiť toto právo tak, že nás budete kontaktovať na emailovej adrese, ktorá je uvedená vyššie.

Udelenie súhlasu

Vždy od vás budeme požadovať udelenie súhlasu k použitiu vašich osobných údajov na marketingové alebo iné účely, pri ktorých máte právo vybrať si, akým spôsobom budú vaše dáta použité.

Ako medzinárodná spoločnosť máme povinnosť dodržiavať zákony štátov, v ktorých pôsobíme. Z tohto dôvodu môžeme zhromažďovať vaše údaje nasledujúcimi spôsobmi:

 1. Voľba – opýtame sa vás, či ste spokojní s tým, ako budú vaše osobné údaje používané, podľa toho, čo sme vám opísali.
 2. Potvrdená voľba- (známe ako dvojitá voľba)- tento spôsob je dobrovoľný, ale ak je podľa zákonov vašej krajiny žiadaný, budeme vás po tom, ako odškrtnete políčko, že si prajete, aby boli vaše osobné údaje takto spracované, kontaktovať prostredníctvom emailu pre potvrdenie vašej požiadavky.
 3. Soft opt-in voľba – ak už ste existujúci zákazník alebo zdravotník registrovaný do nášho vzorkovacieho programu alebo členka nášho klubu pre matky alebo ste v akejkoľvek inej marketingovej databáze, ktorú máme a dali ste nám svoj súhlas a neprejavili ste inú vôľu (vždy vám dáme možnosť “odhlásiť sa” z odoberania akéhokoľvek elektronického marketingového materiálu, ktorý prijímate)

Týmito metódami zbierania súhlasu k používaniu osobných údajov sa snažíme zabezpečiť našu transparentnosť a otvorenosť v tom, ako používame údaje, takže si za každých okolností môžete byť istí našimi najlepšími úmyslami.

Súlad s ochranou osobných údajov detí

V rámci nášho podnikania sa nezameriavame na ponuky voči osobám mladším ako 16 rokov a vedome nezhromažďujeme žiadne osobné údaje od osôb mladších ako 13 rokov.

Odkazy na iné webstránky

Naša webová stránka obsahuje odkazy na iné webstránky, ktoré majú rôzne definovanú politiku ochrany osobných údajov. Ak zašlete svoje osobné údaje na týchto stránkach, budú sa spracúvať a zhromažďovať na základe ich zásad. Odporúčame vám dôsledne si prečítať zásady ochrany osobných údajov každej stránky, ktorú navštívite. Ak sa rozhodnete pokračovať v prehliadaní stránky, na ktorú vás odkážu tieto odkazy, robíte tak na vaše vlastné riziko.

Nenesieme žiadnu zodpovednosť za presnosť a spoľahlivosť akýchkoľvek informácií, dát, názorov, softwaru, rady, obsahu alebo vyhlásenia, ktoré sú obsahom webových stránok tretej strany. Nenesieme zodpovednosť ani za kvalitu produktov a služieb poskytovaných týmito stránkami.

Ak sa rozhodnete poskytnúť akékoľvek osobné informácie na webovej stránke tretej strany, robíte tak na vaše vlastné riziko. Uistite sa, že ste si prečítali a že rozumiete zásadám osobných údajov tretej strany.

GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc nemôžu garantovať, že akékoľvek informácie, ktoré ste poskytli nebudú zneužité alebo odhalené iným stranám použitím prostriedkov, ktoré sú mimo našej kontroly.

V prípade takéhoto zneužitia alebo odhalenia treťou stranou, spoločnosti GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc nevyplýva voči vám žiadny záväzok.

Cookies

Súbor Cookie je malý súbor, ktorý sa uloží vo vašom zariadení počas návštevy stránky, ktorá vydáva súbory cookie. Informácie zbierané súborom cookie sa môžu používať na zapamätanie si toho, kto ste, v prípade online nákupu na zapamätanie vašich detailov a nákupného košíka. Slúžia na poskytovanie reklám a ponúk, ktoré sú prispôsobené vašim záujmom. Cookies sa tiež využívajú na vyhodnotenie používateľnosti našej stránky. Súbory cookies môžete prijať alebo odmietnuť prostredníctvom nastavení vášho prehliadača.

Sociálne média (funkcie) a widget

Naša webová stránky obsahuje aj funkcie sociálnych médií, ako napríklad ikona “like” pre Facebook a widgety, ako tlačidlo na zdieľanie alebo interaktívne mini programy, ktoré bežia na našej stránke. Tieto funkcie môžu zbierať vašu IP adresu, informáciu o tom, akú stránku si prezeráte na našom webe a môžu tiež použiť súbor cookie, ktorý umožňuje správne fungovanie príslušnej funkcie. Funkcie a widgety sociálnych médií sú buď hosťované treťou osobou, alebo sú hosťované priamo na našej webovej stránke. Vezmite prosím na vedomie, že vaše interakcie s týmito funkciami sú externé pre GEOREN EUROPE s.r.o. a Lansinoh Laboratories Inc a riadia sa zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich zabezpečuje.

Technológia webstránky

Naša webová stránka môže používať veľké množstvo technológií na zachytenie a analýzu aktivity na našej stránke. Tieto technológie používame na porozumenie používania našej stránky a na neustále skvalitňovanie zážitku návštevníka, zlepšenie nášho hodnotenia vo vyhľadávači a na zaistenie toho, že vaša návšteva našej stránky a informácie, ktoré ste o sebe poskytli sú spracované legálne a bezpečne. Vynakladáme obrovskú snahu preto, aby sme minimalizovali riziko pri akýchkoľvek dátach, ktoré nám poskytujete, avšak, prosím vezmite na vedomie, že žiadna z metód prenosu informácií prostredníctvom internetu alebo metód elektronického ukladania nie je 100% bezpečná.

Prosím, vezmite na vedomie, že zoznam systémov, ktoré sú uvedené nižšie sa môže zmeniť. Odporúčame preto príležitostnú kontrolu systému, ktorý sa práve používa.

Prístup k vašim údajom

Ak ste občan Európskej únie, máte právo požadovať prístup k informáciám, ktoré o vás máme ako aj právo obdržať kópiu týchto informácií.

Ak si prajete takúto žiadosť uskutočniť, nižšie je postup ako ju môžete sprocesovať:

Vašu žiadosť môžete urobiť nasledovne:

 • Napísať nám email na info@lansinoh.sk
 • Napísať nám list na adresu uvedenú v časti “Kontaktujte nás”
 • Zavolať nám na číslo uvedené v časti “ Kontaktujte nás”

Odpovieme vám čo najskôr v rámci určeného pracovného času.

Sťažnosti

Snažíme sa používať vaše osobné údaje zodpovedne, podľa zákona a spravodlivo. Avšak, ak máte nejakú sťažnosť, kontaktujte nás prosím prostredníctvom emailu info@lansinoh.sk.

Ak ste nám už poslali svoju sťažnosť a ste presvedčení, že sme ju nevyriešili vhodným spôsobom, máte právo podať sťažnosť na príslušný úrad vo vašej krajine. Na Slovensku je to Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Zmeny v týchto zásadách

Tieto zásady ochrany osobných údajov sa môžu príležitostne meniť, akékoľvek zmeny, ktoré sa udejú budeme reflektovať tu a s každou zmenou zmeníme aj dátum vydania zásad, ktorý je uvedený na vrchu.

 


Mini Cart 0

Your Košík is empty.

X